ஜனாதிபதித் தேர்தலில் போட்டியிடுவேன் மைத்திரிபால சிறிசேன
Posted in இலங்கை செய்திகள்- Sri Lanka News - -Live Updated

தாய்லாந்துக்கு பயணமானார் மைத்திரிபால

,

Continue Reading... தாய்லாந்துக்கு பயணமானார் மைத்திரிபால
ஜனாதிபதித் தேர்தலில் போட்டியிடுவேன் மைத்திரிபால சிறிசேன
Posted in இலங்கை செய்திகள்- Sri Lanka News - -Live Updated

மைத்திரிபால சிறிசேன இந்தியா பயணம்

,

Continue Reading... மைத்திரிபால சிறிசேன இந்தியா பயணம்
ஜனாதிபதித் தேர்தலில் போட்டியிடுவேன் மைத்திரிபால சிறிசேன
Posted in இலங்கை செய்திகள்- Sri Lanka News - -Live Updated

மீண்டும் ஜனாதிபதியாக வருவதில் சிரமம் இல்லை மைத்திரிபால

,

Continue Reading... மீண்டும் ஜனாதிபதியாக வருவதில் சிரமம் இல்லை மைத்திரிபால
ஜனாதிபதித் தேர்தலில் போட்டியிடுவேன் மைத்திரிபால சிறிசேன
Posted in இலங்கை செய்திகள்- Sri Lanka News - -Live Updated

15 மில்லியன் ரூபாய் நட்டஈடு செலுத்தியுள்ள மைத்திரிபால

,

Continue Reading... 15 மில்லியன் ரூபாய் நட்டஈடு செலுத்தியுள்ள மைத்திரிபால
Posted in இலங்கை செய்திகள்- Sri Lanka News - -Live Updated

கொழும்பு குண்டு ஏப்ரல் தாக்குதல்: சந்தேக நபராக மைத்திரிபால

கொழும்பு குண்டு ஏப்ரல் தாக்குதல்: சந்தேக நபராக மைத்திரிபால ஏப்ரல் தாக்குதல் தொடர்பான…

Continue Reading... கொழும்பு குண்டு ஏப்ரல் தாக்குதல்: சந்தேக நபராக மைத்திரிபால