பிரான்ஸ் கொழும்புக்கு நேரடி விமான சேவைகள் ஆரம்பம்
Posted in இலங்கை செய்திகள்

பிரான்ஸ் கொழும்புக்கு நேரடி விமான சேவைகள் ஆரம்பம்

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக பிரான்ஸ் கொழும்புக்கு நேரடி…

Continue Reading... பிரான்ஸ் கொழும்புக்கு நேரடி விமான சேவைகள் ஆரம்பம்
இலங்கை நெதர்லாந்துக்கு இடையில் நேரடி விமான சேவைகள் ஆரம்பம்
Posted in இலங்கை செய்திகள்

இலங்கை நெதர்லாந்துக்கு இடையில் நேரடி விமான சேவைகள் ஆரம்பம்

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக இலங்கை நெதர்லாந்துக்கு இடையில்…

Continue Reading... இலங்கை நெதர்லாந்துக்கு இடையில் நேரடி விமான சேவைகள் ஆரம்பம்