இந்தியாவிடமிருந்து 450 மில்லியன் ரூபா நிதி
Posted in இலங்கை செய்திகள்

இந்தியாவிடமிருந்து 450 மில்லியன் ரூபா நிதி

,

Continue Reading... இந்தியாவிடமிருந்து 450 மில்லியன் ரூபா நிதி
அமைச்சுக்களின் செலவினங்களுக்காக ஒதுக்கப்பட்ட நிதியில் 5 வீதத்தைக் குறைக்க நடவடிக்கை
Posted in இலங்கை செய்திகள்

வௌிநாட்டில் வேலை வாங்கித் தருவதாக கூறி நிதி மோசடி

,

Continue Reading... வௌிநாட்டில் வேலை வாங்கித் தருவதாக கூறி நிதி மோசடி
Posted in இலங்கை செய்திகள்

நிதி அமைச்சராக ரணில் பதவி ஏற்பு

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக நிதி அமைச்சராக ரணில்…

Continue Reading... நிதி அமைச்சராக ரணில் பதவி ஏற்பு
Posted in இலங்கை செய்திகள்

இலங்கைக்கு இந்தியா 23 ஆயிரம் கோடி நிதி உதவி

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக இலங்கைக்கு இந்தியா 23…

Continue Reading... இலங்கைக்கு இந்தியா 23 ஆயிரம் கோடி நிதி உதவி
Posted in Uncategorized

கோட்டா கபடி ஆட்டம் – நிதி அமைச்சர் – சட்ட அமைச்சர் ஆனார்

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக கோட்டா கபடி ஆட்டம்…

Continue Reading... கோட்டா கபடி ஆட்டம் – நிதி அமைச்சர் – சட்ட அமைச்சர் ஆனார்
Posted in இலங்கை செய்திகள்

இலங்கைக்கு அமெரிக்கா 150 மில்லியன் நிதியுதவி

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக இலங்கைக்கு அமெரிக்கா 150…

Continue Reading... இலங்கைக்கு அமெரிக்கா 150 மில்லியன் நிதியுதவி
Posted in இலங்கை செய்திகள்

எக்ஸ்பிரஸ் பேர்ள் பாதிக்கப்பட்டுள்ள மீனவர்களுக்கு அடுத்தவாரம் இழப்பீடு : 420 மில்லியன் நிதி ஒதுக்கீடு

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக எக்ஸ்பிரஸ் பேர்ள் பாதிக்கப்பட்டுள்ள…

Continue Reading... எக்ஸ்பிரஸ் பேர்ள் பாதிக்கப்பட்டுள்ள மீனவர்களுக்கு அடுத்தவாரம் இழப்பீடு : 420 மில்லியன் நிதி ஒதுக்கீடு
Posted in இலங்கை செய்திகள்

இலங்கைக்கு நிதியை அள்ளி வழங்கும் உலக வங்கி

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக இலங்கைக்கு நிதியை அள்ளி…

Continue Reading... இலங்கைக்கு நிதியை அள்ளி வழங்கும் உலக வங்கி