இளம் தாய் துஷ்பிரயோகம் மருத்துவ அறிக்கையில் அதிர்ச்சி
Posted in இலங்கை செய்திகள்- Sri Lanka News - -Live Updated

பாடசாலை மாணவியை ஏமாற்றி துஷ்பிரயோகம் செய்தவர் கைது

,

Continue Reading... பாடசாலை மாணவியை ஏமாற்றி துஷ்பிரயோகம் செய்தவர் கைது
பெரியப்பாவால் துஷ்பிரயோகம் சிறுமி சொல்ல மறுத்தது ஏன்
Posted in இலங்கை செய்திகள்- Sri Lanka News - -Live Updated

பெரியப்பாவால் துஷ்பிரயோகம் சிறுமி சொல்ல மறுத்தது ஏன்

,

Continue Reading... பெரியப்பாவால் துஷ்பிரயோகம் சிறுமி சொல்ல மறுத்தது ஏன்
இளம் தாய் துஷ்பிரயோகம் மருத்துவ அறிக்கையில் அதிர்ச்சி
Posted in இலங்கை செய்திகள்- Sri Lanka News - -Live Updated

பெண் வைத்தியர் துஷ்பிரயோகம்: ஆண் வைத்தியர் கைது

,

Continue Reading... பெண் வைத்தியர் துஷ்பிரயோகம்: ஆண் வைத்தியர் கைது
இலங்கையில் 9 மாதத்தில் 1500 பேர் கற்பழிப்பு
Posted in இலங்கை செய்திகள்- Sri Lanka News - -Live Updated

2 சிறுமிகள் துஷ்பிரயோகம்: பெரிய தந்தை கைது

,

Continue Reading... 2 சிறுமிகள் துஷ்பிரயோகம்: பெரிய தந்தை கைது
இலங்கையில் 9 மாதத்தில் 1500 பேர் கற்பழிப்பு
Posted in இலங்கை செய்திகள்- Sri Lanka News - -Live Updated

20 வயதான யுவதியை கட்டிவைத்து துஷ்பிரயோகம் | இலங்கை செய்திகள்

,

Continue Reading... 20 வயதான யுவதியை கட்டிவைத்து துஷ்பிரயோகம் | இலங்கை செய்திகள்