தேனீர், கொத்து, பிரைட் ரைஸ் ஆகியவற்றின் விலைகள் குறைப்பு
Posted in இலங்கை செய்திகள்

தேனீர், கொத்து, பிரைட் ரைஸ் ஆகியவற்றின் விலைகள் குறைப்பு

,

Continue Reading... தேனீர், கொத்து, பிரைட் ரைஸ் ஆகியவற்றின் விலைகள் குறைப்பு
Posted in Uncategorized

சாப்பாட்டு பார்சல், கொத்து, தேநீர் விலைகள் அதிகரிப்பு

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக சாப்பாட்டு பார்சல், கொத்து,…

Continue Reading... சாப்பாட்டு பார்சல், கொத்து, தேநீர் விலைகள் அதிகரிப்பு
Posted in இலங்கை செய்திகள்

கொரனோவில் இருந்து தப்பிட – கொத்து உண்ண தடை

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக கொரனோவில் இருந்து தப்பிட…

Continue Reading... கொரனோவில் இருந்து தப்பிட – கொத்து உண்ண தடை