உணவில் நச்சு தன்மை பொலிஸ் விசாரணை
Posted in இந்தியா செய்திகள் உலக செய்திகள்

உணவில் நச்சு தன்மை 50 பேர் மருத்துவ மனையில் அனுமதி

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக உணவில் நச்சு தன்மை…

Continue Reading... உணவில் நச்சு தன்மை 50 பேர் மருத்துவ மனையில் அனுமதி
Posted in இலங்கை செய்திகள்

உணவில் நச்சுத்தன்மை உட்கொண்ட 11 பேர் மருத்துவமனையில் அனுமதி

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக உணவில் நச்சுத்தன்மை உட்கொண்ட…

Continue Reading... உணவில் நச்சுத்தன்மை உட்கொண்ட 11 பேர் மருத்துவமனையில் அனுமதி