ஈரானில் தாக்குதலை நாடத்தியது நாம் உரிமை கோரிய அமைப்பு
Posted in உலக செய்திகள் எதிரி செய்திகள் எதிரி நியூஸ்

ஈரானில் தாக்குதலை நாடத்தியது நாம் உரிமை கோரிய அமைப்பு

,

Continue Reading... ஈரானில் தாக்குதலை நாடத்தியது நாம் உரிமை கோரிய அமைப்பு
ஈரானில் இரண்டு குண்டு வெடிப்பு|அலறி ஓடும் மக்கள்|சொலைமானி நிகழ்வில் மொசாட் சதி
Posted in இஸ்ரேல் பாலஸ்தீன போர் செய்திகள் உளவு செய்திகள்

ஈரானில் இரண்டு குண்டு வெடிப்பு|அலறி ஓடும் மக்கள்|சொலைமானி நிகழ்வில் மொசாட் சதி

,

Continue Reading... ஈரானில் இரண்டு குண்டு வெடிப்பு|அலறி ஓடும் மக்கள்|சொலைமானி நிகழ்வில் மொசாட் சதி
ஈரானில் 1957 kg போதைவஸ்து கடத்தல் முறியடிப்பு
Posted in உலக செய்திகள்

ஈரானில் 1957 kg போதைவஸ்து கடத்தல் முறியடிப்பு

,

Continue Reading... ஈரானில் 1957 kg போதைவஸ்து கடத்தல் முறியடிப்பு
Posted in கொரனோ வைரஸ் முக்கிய செய்திகள்

ஈரானில் கொரனோ தாக்குதல் -43 மருத்துவர்கள் பலி,

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக ஈரானில் கொரனோ தாக்குதல்…

Continue Reading... ஈரானில் கொரனோ தாக்குதல் -43 மருத்துவர்கள் பலி,
Posted in முக்கிய செய்திகள்

ஈரானில் 40 பேர் பலி – 213 பேர் காயம்

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக ஈரானில் 40 பேர்…

Continue Reading... ஈரானில் 40 பேர் பலி – 213 பேர் காயம்