லண்டனில் 70ஆயிரம் வீடுகள் வெள்ளத்தில் மூழ்கும் அபாயம்

Spread the love

லண்டனில் 70 ஆயிரம் வீடுகள் வெள்ளத்தில் மூழ்கும் அபாயம்

லண்டன் கென்ட் பகுதியில் எழுபதாயிரம் வீடுகள் வெள்ளத்தினால் பாதிக்க படும் நிலைக்கு உள்ள

அபாயம் உள்ளதாக எச்சரிக்கை பட்டுள்ளது,


தெடர்ந்து வரும் கால நிலை மாற்றத்தில் இந்த அனர்த்தம் நிகழ கூடும் என எச்சரிக்கை விடுக்க பட்டுள்ளது

சில பகுதிகளில் வெள்ளம் சூழ்ந்துள்ளமை குறிப்பிட தக்கது

    Leave a Reply