வீழ்ந்து நொறுங்கிய இஸ்ரேல் விமானம்

வீழ்ந்து நொறுங்கிய இஸ்ரேல் விமானம்
Spread the love

வீழ்ந்து நொறுங்கிய இஸ்ரேல் விமானம்

இஸ்ரேல் ராணுவத்தின் ஆளில்லா விமானம்,
பாலஸ்தீனத்தின் ஆக்கிரமிப்பு நிலங்களில்,
உள்ள விமானப்படை தளத்தில் விழுந்து நொறுங்கியது

ஹெரான் ஆளில்லா விமானம் ,
ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட பாலஸ்தீனப் பகுதிகளில் உள்ள ,
ரிஷோன் லெசியோன் அருகே உள்ள ,
பால்மாச்சிம் இராணுவ விமான தளத்தில் விழுந்து சேதமடைந்தது.

இந்த விபத்து தொடர்பிலான விசாரணைகள் ரம்மிக்க பட்டுள்ளன .