பிரிட்டன் வீதியில் வீழ்ந்து கிடந்த பெரும் தொகை பணம்

Spread the love
பிரிட்டன் வீதியில் வீழ்ந்து கிடந்த பெரும் தொகை பணம்

பிரிட்டன் – County Durham  பகுதியில் பை ஒன்றுக்குள் மடித்து வைக்க பட்ட நிலையில் இருபது பவுண்டுகள் அடங்கிய சுமார் இரண்டாயிரம் பண பை ஒன்று கைவிட பட்ட நிலையில் கண்டெடுத்த நபர் ஒருவர் அதனை காவல்துறையில் ஒப்படைத்தார் ,மேற்படி பணத்தை ஒப்படைத்த நபருக்கு வாழ்த்துக்கள் குவிந்த வண்ணம் உள்ளது ,இபப்டியும் மனிதர்கள்

Leave a Reply