சீனாவுக்கு எதிராக கரும்புலி விமானங்களை தயாரித்த தாய்வான்

சீனாவுக்கு எதிராக கரும்புலி விமானங்களை தயாரித்த தாய்வான்
Spread the love

சீனாவுக்கு எதிராக கரும்புலி விமானங்களை தயாரித்த தாய்வான்

தாய்வான் நாட்டை ஆக்கிரமித்து கொள்ளும் நோக்குடன் சீனா போர் நடவடிக்கையை மேற்கொள்ள தயராகி வருகிறது .

இதனால் உக்கிரேனில் ஈரான் கரும்புலி விமானங்கள் தாக்குதலை நடத்தி வருவது போன்று ,தாய்வான் தயாரித்துள்ளது .

சீனாவுக்கு எதிராக இவ்வாறான கரும்புலி விமானங்களை தாய்வான் தயாரித்துள்ளது .

தாய்வானுக்கு பதிலடியாக சீனாவும் தயாரித்துள்ளது .இந்த விமானங்கள் தற்போது உக்கிரேன் களத்தில் இரு நாடுகளுக்கு சோதனைக்கு விட்டுள்ளன .