களத்தில் சீமான் | நாம் தமிழர் கட்சி சீமான் அரசியல் & சினிமா

களத்தில் சீமான் | நாம் தமிழர் கட்சி சீமான் அரசியல் & சினிமா
இதனை SHARE பண்ணுங்க

களத்தில் சீமான் | நாம் தமிழர் கட்சி சீமான் அரசியல் & சினிமா

யார் இந்த சீமான் எவ்வாறு வளர்ந்தார் ,அவரது வளர்ச்சிக்கு காரணம் யார் …?

சீமான் வேறுபட்ட பதிலும் ,வேறுபட்ட சிந்தனையும் .அதனால் எழுந்தான் சீமான் ,காணொளி பாருங்க .


இதனை SHARE பண்ணுங்க