எங்க நாடு தமிழ்நாடு இஷ்டம் இருந்தா இரு இல்ல ஓடு சீமான் பேட்டி

எங்க நாடு தமிழ்நாடு இஷ்டம் இருந்தா இரு இல்ல ஓடு சீமான் பேட்டி

எங்க நாடு தமிழ்நாடு இஷ்டம் இருந்தா இரு இல்ல ஓடு சீமான் பேட்டி

தமிழ் நாடு தமிழருக்கே என நாம் தமிழர் கட்சி தலைவர் சீமான் அறிவித்துள்ளார் .

தமிழக ஆளுநர் சர்ச்சைக்குரிய கருத்துக்கு பதில் அளிக்கும் பொழுதே சீமான்

அவர்கள் கீழ்வருமாறு தெரிவித்துள்ளார் .