ஈரான் இராணுவம் புதிய ஏவுகணை சோதனை

ஈரான் இராணுவம் புதிய ஏவுகணை சோதனை
Spread the love


ஈரான் இராணுவம் புதிய ஏவுகணை சோதனை

ஈரான் இராணுவம் புதிய ஏவுகணை சோதனை நடத்தியுள்ளது ,
கப்பல்களில் இருந்து ஏவும் நீண்ட தூர ஏவுகணை
சோதனை வெற்றி பெற்றுள்ளதாக ஈரான் அறிவித்துள்ளது

வீடியோ