மகிந்த மைத்திரி பயணித்த விமான பயணங்கள்
Posted in இலங்கை செய்திகள்

மகிந்த மைத்திரி பயணித்த விமான பயணங்கள்

,

Continue Reading... மகிந்த மைத்திரி பயணித்த விமான பயணங்கள்
இலங்கையில் விமான பயணங்கள் பல இரத்து இலங்கை வந்த மக்கள் அவதி
Posted in இலங்கை செய்திகள்

இலங்கையில் விமான பயணங்கள் பல இரத்து இலங்கை வந்த மக்கள் அவதி

,,

Continue Reading... இலங்கையில் விமான பயணங்கள் பல இரத்து இலங்கை வந்த மக்கள் அவதி
இலங்கை ரசியா விமான பயணங்கள் அதிகரிப்பு
Posted in இலங்கை செய்திகள்

இலங்கை ரசியா விமான பயணங்கள் அதிகரிப்பு

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக இலங்கை ரசியா விமான…

Continue Reading... இலங்கை ரசியா விமான பயணங்கள் அதிகரிப்பு
Posted in உலக செய்திகள்

கடும் சினோ பொழிவு – 120 விமான பயணங்கள் தாமதம்

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக கடும் சினோ பொழிவு…

Continue Reading... கடும் சினோ பொழிவு – 120 விமான பயணங்கள் தாமதம்