நாமல் ஒரு ப்ரொய்லர் கோழி திட்டித்தீர்த்தார் விமல்
Posted in இலங்கை செய்திகள்

சிங்களவர்களின் பிரச்சினைகளை பாருங்கள்

,

Continue Reading... சிங்களவர்களின் பிரச்சினைகளை பாருங்கள்
Posted in இலங்கை செய்திகள்

விமல் வீரவன்ச வீட்டில் மீது தாக்குதல் இருவர் கைது

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக விமல் வீரவன்ச வீட்டில்…

Continue Reading... விமல் வீரவன்ச வீட்டில் மீது தாக்குதல் இருவர் கைது
Posted in இலங்கை செய்திகள்

விரைவில் புதிய அரசியல் கூட்டணி

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக விரைவில் புதிய அரசியல்…

Continue Reading... விரைவில் புதிய அரசியல் கூட்டணி
Posted in Uncategorized

அரசாங்கத்துக்குள் பனிப்போர் ; 10 பங்காளிகள் எதிர்ப்பு

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக அரசாங்கத்துக்குள் பனிப்போர் ;…

Continue Reading... அரசாங்கத்துக்குள் பனிப்போர் ; 10 பங்காளிகள் எதிர்ப்பு
Posted in இலங்கை செய்திகள்

ஒற்றையாட்சி முறைமைக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்த ஒருபோதும் இடமளிக்க முடியாது – விமல் வீரவன்ச

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக நாட்டின் ஒற்றையாட்சி முறைமைக்கு…

Continue Reading... ஒற்றையாட்சி முறைமைக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்த ஒருபோதும் இடமளிக்க முடியாது – விமல் வீரவன்ச