இலங்கை மத்திய வங்கியின் விசேட அறிவிப்பு
Posted in இலங்கை செய்திகள்

இலங்கை மத்திய வங்கியின் விசேட அறிவிப்பு

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக இலங்கை மத்திய வங்கியின்…

Continue Reading... இலங்கை மத்திய வங்கியின் விசேட அறிவிப்பு
பட்டதாரிகளுக்கான விசேட அறிவிப்பு
Posted in இலங்கை செய்திகள்

பட்டதாரிகளுக்கான விசேட அறிவிப்பு

,

Continue Reading... பட்டதாரிகளுக்கான விசேட அறிவிப்பு
வெளிநாட்டு ஊழியர்களுக்கான விசேட அறிவிப்பு
Posted in இலங்கை செய்திகள்

வெளிநாட்டு ஊழியர்களுக்கான விசேட அறிவிப்பு

,

Continue Reading... வெளிநாட்டு ஊழியர்களுக்கான விசேட அறிவிப்பு
4 பேர் மரணம் தொடர்பில் வவுனியா பொலிஸார் விசேட அறிவிப்பு
Posted in இலங்கை செய்திகள்

4 பேர் மரணம் தொடர்பில் வவுனியா பொலிஸார் விசேட அறிவிப்பு

,

Continue Reading... 4 பேர் மரணம் தொடர்பில் வவுனியா பொலிஸார் விசேட அறிவிப்பு
இந்தியா மீனவர்கள் 7 பேர் சிங்கள கடற்படையால் கைது
Posted in இலங்கை செய்திகள்

கடற்றொழிலாளர்களுக்கு விசேட அறிவிப்பு

,

Continue Reading... கடற்றொழிலாளர்களுக்கு விசேட அறிவிப்பு