ஆஸ்திரேலியா பயண விசாவுக்கு கட்டுப்பாடு
Posted in உலக செய்திகள்

ஆஸ்திரேலியா பயண விசாவுக்கு கட்டுப்பாடு

,

Continue Reading... ஆஸ்திரேலியா பயண விசாவுக்கு கட்டுப்பாடு
இலங்கையில் புதிய விசா நடைமுறை அறிமுகம்
Posted in இலங்கை செய்திகள்

இலங்கையில் புதிய விசா நடைமுறை அறிமுகம்

,

Continue Reading... இலங்கையில் புதிய விசா நடைமுறை அறிமுகம்
விசா இன்றி இலங்கைக்கு பயணிக்க அனுமதி
Posted in இலங்கை செய்திகள் எதிரி செய்திகள் எதிரி நியூஸ்

இலங்கையில் விசா பெற இலகு வழி

,

Continue Reading... இலங்கையில் விசா பெற இலகு வழி
இஸ்ரேலியர்க்ளுக்கு அமெரிக்கா விசா தடை
Posted in இஸ்ரேல் பாலஸ்தீன போர் செய்திகள் உலக செய்திகள்

இஸ்ரேலியர்க்ளுக்கு அமெரிக்கா விசா தடை

,

Continue Reading... இஸ்ரேலியர்க்ளுக்கு அமெரிக்கா விசா தடை
விசா இன்றி இலங்கைக்கு பயணிக்க அனுமதி
Posted in இலங்கை செய்திகள்

விசா இன்றி இலங்கைக்கு பயணிக்க அனுமதி

,

Continue Reading... விசா இன்றி இலங்கைக்கு பயணிக்க அனுமதி
Posted in Uncategorized

உக்கிரேனுக்குள் இந்தோனேசியா மக்கள் விசா இன்றி பயணிக்க அனுமதி

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக உக்கிரேன் ; உக்கிரேனுக்குள்…

Continue Reading... உக்கிரேனுக்குள் இந்தோனேசியா மக்கள் விசா இன்றி பயணிக்க அனுமதி
Posted in Uncategorized

ஒரு லட்சம் டொலர் வைப்பு செய்தால் – விசா வழங்க படும் இலங்கை அறிவிப்பு

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக ஒரு லட்சம் டொலர்…

Continue Reading... ஒரு லட்சம் டொலர் வைப்பு செய்தால் – விசா வழங்க படும் இலங்கை அறிவிப்பு
Posted in Uncategorized

விசா அனுமதி பத்திரங்களினதும் செல்லுபடியாகும் கால எல்லை நீடிப்பு

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக விசா அனுமதி பத்திரங்களினதும்…

Continue Reading... விசா அனுமதி பத்திரங்களினதும் செல்லுபடியாகும் கால எல்லை நீடிப்பு