தையிட்டி விகாரை காணிக்கு மீண்டும் கிளம்பிய எதிர்ப்பு
Posted in இலங்கை செய்திகள்

தையிட்டி விகாரை காணிக்கு மீண்டும் கிளம்பிய எதிர்ப்பு

,

Continue Reading... தையிட்டி விகாரை காணிக்கு மீண்டும் கிளம்பிய எதிர்ப்பு
Posted in இலங்கை செய்திகள்

பொலிஸ் பாதுகாப்புடன் அனுராதபுரத்தில் இருந்து தமிழர் பகுதியில் உள்ள விகாரை நோக்கி நகரும் பௌத்த பிக்குகள்

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக பொலிஸ் பாதுகாப்புடன் அனுராதபுரத்தில்…

Continue Reading... பொலிஸ் பாதுகாப்புடன் அனுராதபுரத்தில் இருந்து தமிழர் பகுதியில் உள்ள விகாரை நோக்கி நகரும் பௌத்த பிக்குகள்
Posted in இலங்கை செய்திகள்

விகாரையை தாக்கிய யானைகள் – தப்பி ஓடிய பிக்குகள்

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக இலங்கையில் -விகாரையை தாக்கிய…

Continue Reading... விகாரையை தாக்கிய யானைகள் – தப்பி ஓடிய பிக்குகள்