மின்னல் தாக்கி இளைஞன் பலி
Posted in இலங்கை செய்திகள் எதிரி செய்திகள் எதிரி நியூஸ்

மின்னல் தாக்கி இளைஞன் பலி

,

Continue Reading... மின்னல் தாக்கி இளைஞன் பலி
மின்னல் தாக்கி 11 மாடுகள் சாவு ஓமந்தையில் நடந்த சோகம்
Posted in இலங்கை செய்திகள்

மின்னல் தாக்கி 11 மாடுகள் சாவு ஓமந்தையில் நடந்த சோகம்

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக மின்னல் தாக்கி 11…

Continue Reading... மின்னல் தாக்கி 11 மாடுகள் சாவு ஓமந்தையில் நடந்த சோகம்
மின்னல் தாக்கி பெண் பலி
Posted in இலங்கை செய்திகள்

மின்னல் தாக்கி வவுனியாவில் பெண் பலி

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக மின்னல் தாக்கி வவுனியாவில்…

Continue Reading... மின்னல் தாக்கி வவுனியாவில் பெண் பலி