மின்சார கட்டணம் அதிகரிப்பு மக்கள் உரிய பதிலடி கொடுப்பார்கள்
Posted in இலங்கை செய்திகள்

மின்சார கட்டணம் அதிகரிப்பு மக்கள் உரிய பதிலடி கொடுப்பார்கள்

,

Continue Reading... மின்சார கட்டணம் அதிகரிப்பு மக்கள் உரிய பதிலடி கொடுப்பார்கள்
உலகில் அதிக மின்சார கட்டணம் இலங்கை சாதனை
Posted in இலங்கை செய்திகள்

உலகில் அதிக மின்சார கட்டணம் இலங்கை சாதனை

,

Continue Reading... உலகில் அதிக மின்சார கட்டணம் இலங்கை சாதனை
Posted in இலங்கை செய்திகள்

மின்சார கட்டணம் நாளை முதல் அதிகரிப்பு

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக மின்சார கட்டணம் நாளை…

Continue Reading... மின்சார கட்டணம் நாளை முதல் அதிகரிப்பு