மண்சரிவு எச்சரிக்கை
Posted in இலங்கை செய்திகள்

இலங்கையில் எட்டு மாவட்டங்களுக்கு சிவப்பு எச்சரிக்கை

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக இலங்கையில் எட்டு மாவட்டங்களுக்கு…

Continue Reading... இலங்கையில் எட்டு மாவட்டங்களுக்கு சிவப்பு எச்சரிக்கை