ஹவுதிகள் தாக்குதலில் கப்பல் சேதம் இஸ்ரேலில் மக்களுக்குள் புகுந்த கார்
Posted in இஸ்ரேல் பாலஸ்தீன போர் செய்திகள் உலக செய்திகள் உளவு செய்திகள்

ஹவுதிகள் தாக்குதலில் கப்பல் சேதம் இஸ்ரேலில் மக்களுக்குள் புகுந்த கார்

,

Continue Reading... ஹவுதிகள் தாக்குதலில் கப்பல் சேதம் இஸ்ரேலில் மக்களுக்குள் புகுந்த கார்
Posted in Uncategorized

பெர்லினில் மக்களுக்குள் புகுந்த கார் -ஒருவர் பலி -14 பேர் காயம்

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக பெர்லினில் மக்களுக்குள் புகுந்த…

Continue Reading... பெர்லினில் மக்களுக்குள் புகுந்த கார் -ஒருவர் பலி -14 பேர் காயம்
Posted in Uncategorized

மக்களுக்குள் துப்பாக்கி சூடு -11 பேர் பலி

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக மக்களுக்குள் துப்பாக்கி சூடு…

Continue Reading... மக்களுக்குள் துப்பாக்கி சூடு -11 பேர் பலி