பலஸ்தீனத்திற்கு ஆதரவாக கொழும்பில் போராட்டம்
Posted in இலங்கை செய்திகள்

பலஸ்தீனத்திற்கு ஆதரவாக கொழும்பில் போராட்டம்

,

Continue Reading... பலஸ்தீனத்திற்கு ஆதரவாக கொழும்பில் போராட்டம்
நெதன்யாகுவிற்கு எதிராக மக்கள் போராட்டம்
Posted in இஸ்ரேல் பாலஸ்தீன போர் செய்திகள் உலக செய்திகள் உளவு செய்திகள்

நெதன்யாகுவிற்கு எதிராக மக்கள் போராட்டம்

,

Continue Reading... நெதன்யாகுவிற்கு எதிராக மக்கள் போராட்டம்
மருத்துவர்கள் பணி புறக்கணிப்பு போராட்டம்
Posted in இலங்கை செய்திகள்

மருத்துவர்கள் பணி புறக்கணிப்பு போராட்டம்

,

Continue Reading... மருத்துவர்கள் பணி புறக்கணிப்பு போராட்டம்
வவுனியாவில் டிக்டாக் ரசானை கைது செய்யக்கோரி போராட்டம்
Posted in இலங்கை செய்திகள் விசேட செய்திகள்

வவுனியாவில் டிக்டாக் ரசானை கைது செய்யக்கோரி போராட்டம்

,

Continue Reading... வவுனியாவில் டிக்டாக் ரசானை கைது செய்யக்கோரி போராட்டம்
போராட்டம் ஏற்படாதவாறு பொருளாதார கட்டமைப்பு
Posted in இலங்கை செய்திகள்

போராட்டம் ஏற்படாதவாறு பொருளாதார கட்டமைப்பு

,

Continue Reading... போராட்டம் ஏற்படாதவாறு பொருளாதார கட்டமைப்பு
சிறுமி கொலை மக்கள் போராட்டம்
Posted in இலங்கை செய்திகள்

சிறுமி கொலை மக்கள் போராட்டம்

,

Continue Reading... சிறுமி கொலை மக்கள் போராட்டம்
மெழுகுவர்த்தி ஏற்றி மக்கள் போராட்டம்
Posted in இலங்கை செய்திகள்

மெழுகுவர்த்தி ஏற்றி மக்கள் போராட்டம்

,

Continue Reading... மெழுகுவர்த்தி ஏற்றி மக்கள் போராட்டம்
கோப் குழுவின் தலைவர் நீக்கப்படாவிடின் உண்ணாவிரத போராட்டம்
Posted in இலங்கை செய்திகள்

கோப் குழுவின் தலைவர் நீக்கப்படாவிடின் உண்ணாவிரத போராட்டம்

,

Continue Reading... கோப் குழுவின் தலைவர் நீக்கப்படாவிடின் உண்ணாவிரத போராட்டம்
எரியும் இஸ்ரேல் மக்கள் போராட்டம் திணறும் நெதன்யாகு
Posted in இஸ்ரேல் பாலஸ்தீன போர் செய்திகள் உலக செய்திகள் உளவு செய்திகள்

எரியும் இஸ்ரேல் மக்கள் போராட்டம் திணறும் நெதன்யாகு

,

Continue Reading... எரியும் இஸ்ரேல் மக்கள் போராட்டம் திணறும் நெதன்யாகு
நெதன் யாகுவிற்கு எதிராக மக்கள் போராட்டம்
Posted in இஸ்ரேல் பாலஸ்தீன போர் செய்திகள் உலக செய்திகள் உளவு செய்திகள்

நெதன் யாகுவிற்கு எதிராக மக்கள் போராட்டம்

,

Continue Reading... நெதன் யாகுவிற்கு எதிராக மக்கள் போராட்டம்
கறுப்பு கொடிகளை கட்டி மீனவர்கள் போராட்டம்
Posted in இலங்கை செய்திகள்

கறுப்பு கொடிகளை கட்டி மீனவர்கள் போராட்டம்

,

Continue Reading... கறுப்பு கொடிகளை கட்டி மீனவர்கள் போராட்டம்
போரை நிறுத்து கைதிகளை கூட்டி வா நெதன்யாகு வீடு முன்பாக போராட்டம்
Posted in உலக செய்திகள்

போரை நிறுத்து கைதிகளை கூட்டி வா நெதன்யாகு வீடு முன்பாக போராட்டம்

,

Continue Reading... போரை நிறுத்து கைதிகளை கூட்டி வா நெதன்யாகு வீடு முன்பாக போராட்டம்
கரையோர சுவீகரிப்பிற்கு எதிராக போராட்டம்
Posted in இலங்கை செய்திகள்

கரையோர சுவீகரிப்பிற்கு எதிராக போராட்டம்

,

Continue Reading... கரையோர சுவீகரிப்பிற்கு எதிராக போராட்டம்
கரையோரச் சுவீகரிப்புக்கு எதிராக போராட்டம்
Posted in இலங்கை செய்திகள்

கரையோரச் சுவீகரிப்புக்கு எதிராக போராட்டம்

,

Continue Reading... கரையோரச் சுவீகரிப்புக்கு எதிராக போராட்டம்
இலங்கையில் வெடித்த மக்கள் போராட்டம்
Posted in இலங்கை செய்திகள்

இலங்கையில் வெடித்த மக்கள் போராட்டம்

,

Continue Reading... இலங்கையில் வெடித்த மக்கள் போராட்டம்
நெதன்யாகுவிற்கு ஏத்திற்றகு மக்கள் போராட்டம்
Posted in இஸ்ரேல் பாலஸ்தீன போர் செய்திகள் உலக செய்திகள்

நெதன்யாகுவிற்கு எதிராக மக்கள் போராட்டம்

,

Continue Reading... நெதன்யாகுவிற்கு எதிராக மக்கள் போராட்டம்
17 நாள் போராட்டம் 41 தொழிலாளர்களும் பத்திரமாக மீட்பு
Posted in உலக செய்திகள்

17 நாள் போராட்டம் 41 தொழிலாளர்களும் பத்திரமாக மீட்பு

,

Continue Reading... 17 நாள் போராட்டம் 41 தொழிலாளர்களும் பத்திரமாக மீட்பு
லண்டனில் மூன்று லட்சம் மக்கள் போராட்டம்
Posted in உலக செய்திகள்

லண்டனில் மூன்று லட்சம் மக்கள் போராட்டம்

,

Continue Reading... லண்டனில் மூன்று லட்சம் மக்கள் போராட்டம்
வீதியில் வினோத போராட்டம்
Posted in இலங்கை செய்திகள்

வீதியில் வினோத போராட்டம்

,

Continue Reading... வீதியில் வினோத போராட்டம்
நுழைவாயிலை முடக்கி கடற்றொழிலாளர்கள் போராட்டம்
Posted in இலங்கை செய்திகள்

நுழைவாயிலை முடக்கி கடற்றொழிலாளர்கள் போராட்டம்

,

Continue Reading... நுழைவாயிலை முடக்கி கடற்றொழிலாளர்கள் போராட்டம்