மந்திரவாதியால் பெண் படுகொலை
Posted in இலங்கை செய்திகள்

மந்திரவாதியால் பெண் படுகொலை

,

Continue Reading... மந்திரவாதியால் பெண் படுகொலை
காசாவில் மக்கள் படுகொலை
Posted in இஸ்ரேல் பாலஸ்தீன போர் செய்திகள் உலக செய்திகள்

காசாவில் மக்கள் படுகொலை

,

Continue Reading... காசாவில் மக்கள் படுகொலை
வாலிபன் படுகொலை கதறும் குடும்பம்
Posted in இலங்கை செய்திகள்

வாலிபன் படுகொலை கதறும் குடும்பம்

,

Continue Reading... வாலிபன் படுகொலை கதறும் குடும்பம்
மரத்தால் வந்த வினை ஒருவர் படுகொலை
Posted in இலங்கை செய்திகள்

கள்ளக்காதலால் விபரீதம் ஒருவர் கழுத்தறுத்து படுகொலை

,

Continue Reading... கள்ளக்காதலால் விபரீதம் ஒருவர் கழுத்தறுத்து படுகொலை
கனடாவில் படுகொலை செய்யப்பட்ட இலங்கையர்களின் இறுதிக்கிரியைகள் நிறைவு
Posted in இலங்கை செய்திகள்

கனடாவில் படுகொலை செய்யப்பட்ட இலங்கையர்களின் இறுதிக்கிரியைகள் நிறைவு

,

Continue Reading... கனடாவில் படுகொலை செய்யப்பட்ட இலங்கையர்களின் இறுதிக்கிரியைகள் நிறைவு
மரத்தால் வந்த வினை ஒருவர் படுகொலை
Posted in இலங்கை செய்திகள்

மரத்தால் வந்த வினை ஒருவர் படுகொலை

,

Continue Reading... மரத்தால் வந்த வினை ஒருவர் படுகொலை
ஒட்டாவா படுகொலை இறுதிக் கிரியைகள் நாளை
Posted in இலங்கை செய்திகள்

கனடாஒட்டாவா படுகொலை இறுதிக் கிரியைகள் நாளை

,,

Continue Reading... கனடாஒட்டாவா படுகொலை இறுதிக் கிரியைகள் நாளை
இஸ்ரேல் காசா படுகொலைக்கு எதிராக கொலண்ட் Amsterdam இல் போராட்டம்
Posted in இஸ்ரேல் பாலஸ்தீன போர் செய்திகள் உலக செய்திகள்

இஸ்ரேல் காசா படுகொலைக்கு எதிராக கொலண்ட் Amsterdam இல் போராட்டம்

,

Continue Reading... இஸ்ரேல் காசா படுகொலைக்கு எதிராக கொலண்ட் Amsterdam இல் போராட்டம்
மகள் மருமகனை கொன்று ஆற்றில் வீசிய தந்தை
Posted in இலங்கை செய்திகள்

ஹாலண்டில் தமிழ் பெண் படுகொலை நகைகள் கொள்ளை

,

Continue Reading... ஹாலண்டில் தமிழ் பெண் படுகொலை நகைகள் கொள்ளை
தேரர் படுகொலை சந்தேகநபர் சுட்டுக் கொலை
Posted in இலங்கை செய்திகள்

தேரர் படுகொலை சந்தேகநபர் சுட்டுக் கொலை

,

Continue Reading... தேரர் படுகொலை சந்தேகநபர் சுட்டுக் கொலை
கனடாவின் ஒட்டாவாவில் இலங்கை ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த 6 பேர் படுகொலை
Posted in இலங்கை செய்திகள்

கனடா ஒட்டாவாபடுகொலை குடும்பத்தவர்களின் விருப்பப்படி இறுதிக் கிரியைகள்

,

Continue Reading... கனடா ஒட்டாவாபடுகொலை குடும்பத்தவர்களின் விருப்பப்படி இறுதிக் கிரியைகள்
கனடாவின் தலைநகர் ஒட்டாவாபடுகொலை சம்பவம் மேலும் பல தகவல்கள்
Posted in இலங்கை செய்திகள்

கனடாவின் தலைநகர் ஒட்டாவாபடுகொலை சம்பவம் மேலும் பல தகவல்கள்

,

Continue Reading... கனடாவின் தலைநகர் ஒட்டாவாபடுகொலை சம்பவம் மேலும் பல தகவல்கள்
கனடாவின் ஒட்டாவாவில் இலங்கை ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த 6 பேர் படுகொலை
Posted in இலங்கை செய்திகள்

கனடாவின் ஒட்டாவாவில் இலங்கை ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த 6 பேர் படுகொலை

,

Continue Reading... கனடாவின் ஒட்டாவாவில் இலங்கை ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த 6 பேர் படுகொலை
ராஜீவ் காந்தி படுகொலை வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட சாந்தன் திடீர் மரணம்
Posted in இலங்கை செய்திகள்

ராஜீவ் காந்தி படுகொலை வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட சாந்தன் திடீர் மரணம்

,

Continue Reading... ராஜீவ் காந்தி படுகொலை வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட சாந்தன் திடீர் மரணம்
படுகொலை தொடர்பில் 35 வருடங்களாக தேடப்பட்டு வந்த பெண் சிக்கினார்
Posted in இலங்கை செய்திகள்

படுகொலை தொடர்பில் 35 வருடங்களாக தேடப்பட்டு வந்த பெண் சிக்கினார்

,

Continue Reading... படுகொலை தொடர்பில் 35 வருடங்களாக தேடப்பட்டு வந்த பெண் சிக்கினார்
மகள் மருமகனை கொன்று ஆற்றில் வீசிய தந்தை
Posted in இலங்கை செய்திகள்

முல்லேரியாவில் ஒருவர் கழுத்தறுத்து கொலை

,

Continue Reading... முல்லேரியாவில் ஒருவர் கழுத்தறுத்து கொலை
மகள் மருமகனை கொன்று ஆற்றில் வீசிய தந்தை
Posted in இலங்கை செய்திகள்

மத்துகமையை உலுக்கிய படுகொலை

,

Continue Reading... மத்துகமையை உலுக்கிய படுகொலை
ஐவர் படுகொலை - இரண்டு பெண்கள் கைது
Posted in இலங்கை செய்திகள்

ஐவர் படுகொலை – இரண்டு பெண்கள் கைது

,

Continue Reading... ஐவர் படுகொலை – இரண்டு பெண்கள் கைது
இஸ்ரேல் இராணுவத்தில் பலஸ்தீன ஊடக நபர்கள் 120 பேர் படுகொலை
Posted in உலக செய்திகள்

இஸ்ரேல் இராணுவத்தால் பலஸ்தீன ஊடக நபர்கள் 120 பேர் படுகொலை

,

Continue Reading... இஸ்ரேல் இராணுவத்தால் பலஸ்தீன ஊடக நபர்கள் 120 பேர் படுகொலை
மகள் மருமகனை கொன்று ஆற்றில் வீசிய தந்தை
Posted in இலங்கை செய்திகள் எதிரி செய்திகள் எதிரி நியூஸ்

வீடு ஒன்றிற்குள் கை கால்களை கட்டப்பட்ட நிலையில் பெண் ஒருவர் படுகொலை

,

Continue Reading... வீடு ஒன்றிற்குள் கை கால்களை கட்டப்பட்ட நிலையில் பெண் ஒருவர் படுகொலை