நீதிபதிக்கு மிரட்டல் பசில் ராஜபக்ச கண்டனம்
Posted in இலங்கை செய்திகள்

நீதிபதிக்கு மிரட்டல் பசில் ராஜபக்ச கண்டனம்

,

Continue Reading... நீதிபதிக்கு மிரட்டல் பசில் ராஜபக்ச கண்டனம்
பசில் ரணில் விசேட சந்திப்பு பேச போவது என்ன
Posted in இலங்கை செய்திகள்

ரணில் விக்கிரமசிங்க பசில் ராஜபக்சவுக்கு இடையில் பேச்சு

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக ரணில் விக்கிரமசிங்க பசில்…

Continue Reading... ரணில் விக்கிரமசிங்க பசில் ராஜபக்சவுக்கு இடையில் பேச்சு
Posted in இலங்கை செய்திகள்

பசில் ராஜபக்ச இலங்கையை விட்டு தப்பி ஓட்டம்

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக பசில் ராஜபக்ச இலங்கையை…

Continue Reading... பசில் ராஜபக்ச இலங்கையை விட்டு தப்பி ஓட்டம்