இலங்கைக்கு IMF உதவி பெற உத்தரவாதம்
Posted in இலங்கை செய்திகள்

200 மில்லியன் பணத்தை திருப்பி தாருங்கள் கெஞ்சும் பங்களாதேஸ்

,

Continue Reading... 200 மில்லியன் பணத்தை திருப்பி தாருங்கள் கெஞ்சும் பங்களாதேஸ்
Posted in Uncategorized

பங்களாதேஸ் வெள்ளத்தில் 15 பேர் மரணம்

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக பங்களாதேஸ் வெள்ளத்தில் 15…

Continue Reading... பங்களாதேஸ் வெள்ளத்தில் 15 பேர் மரணம்
Posted in Uncategorized

வெள்ளத்தில் மிதக்கும் வீடுகள் – 59 பேர் மரணம்

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக வெள்ளத்தில் மிதக்கும் வீடுகள்…

Continue Reading... வெள்ளத்தில் மிதக்கும் வீடுகள் – 59 பேர் மரணம்
Posted in உலக செய்திகள்

500 பேருடன் நடு கடலில் தடுத்து வைக்க பட்டுள்ள அகதிகள் கப்பல்

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக 500 பேருடன் நடு…

Continue Reading... 500 பேருடன் நடு கடலில் தடுத்து வைக்க பட்டுள்ள அகதிகள் கப்பல்