பாலஸ்தீனம் தனி நாடு நோர்வே அறிவிப்பு
Posted in இஸ்ரேல் பாலஸ்தீன போர் செய்திகள் உலக செய்திகள் உளவு செய்திகள்

பாலஸ்தீனம் தனி நாடு நோர்வே அறிவிப்பு

,

Continue Reading... பாலஸ்தீனம் தனி நாடு நோர்வே அறிவிப்பு
சஜித்துடன் நோர்வே தூதுவர் சந்திப்பு
Posted in இலங்கை செய்திகள்

சஜித்துடன் நோர்வே தூதுவர் சந்திப்பு

,

Continue Reading... சஜித்துடன் நோர்வே தூதுவர் சந்திப்பு
Posted in உலக செய்திகள்

உக்கிரேனுக்கு 14 கவச வண்டிகளை அன்பளிப்பு செய்த நோர்வே

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக உக்கிரேனுக்கு 14 கவச…

Continue Reading... உக்கிரேனுக்கு 14 கவச வண்டிகளை அன்பளிப்பு செய்த நோர்வே
Posted in உலக செய்திகள்

நோர்வேயில் துப்பாக்கி சூடு 2 பேர் மரணம் 14 பேர் காயம்

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக நோர்வேயில் துப்பாக்கி சூடு…

Continue Reading... நோர்வேயில் துப்பாக்கி சூடு 2 பேர் மரணம் 14 பேர் காயம்
Posted in இலங்கை செய்திகள்

மூன்று நாடுகளிலில் இலங்கை தூதரகம் அடித்து பூட்டு

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக மூன்று நாடுகளிலில் இலங்கை…

Continue Reading... மூன்று நாடுகளிலில் இலங்கை தூதரகம் அடித்து பூட்டு