9 இந்திய மீனவர்கள் கைது
Posted in இலங்கை செய்திகள் எதிரி செய்திகள் எதிரி நியூஸ்

இந்தியா மீனவர்கள் இலங்கை கடற்படையால் நெடுந்தீவில் கைது

,

Continue Reading... இந்தியா மீனவர்கள் இலங்கை கடற்படையால் நெடுந்தீவில் கைது
Posted in இலங்கை செய்திகள்

நெடுந்தீவு கடலில் இரு மீனவர்கள் மாயம் – கண்ணீரில் உறவுகள்

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக நெடுந்தீவு கடலில் இரு…

Continue Reading... நெடுந்தீவு கடலில் இரு மீனவர்கள் மாயம் – கண்ணீரில் உறவுகள்
Posted in இலங்கை செய்திகள்

நெடுந்தீவு – குறிகாட்டுவான் படகு சேவை மீண்டும் ஆரம்பம்

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக நெடுந்தீவு – குறிகாட்டுவான்…

Continue Reading... நெடுந்தீவு – குறிகாட்டுவான் படகு சேவை மீண்டும் ஆரம்பம்