மண்சரிவு எச்சரிக்கை
Posted in இலங்கை செய்திகள்

நுவரெலியாவில் மண்சரிவு போக்குவரத்து பாதிப்பு

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக நுவரெலியாவில் மண்சரிவு போக்குவரத்து…

Continue Reading... நுவரெலியாவில் மண்சரிவு போக்குவரத்து பாதிப்பு