இலங்கை ஜனாதிபதி ரணில் விக்கிரமசிங்கா இலங்கை திரும்பினார்
Posted in இலங்கை செய்திகள்

அங்கவீனமுற்ற இராணுவ வீரர்களுக்கு நிவாரணம்

,

Continue Reading... அங்கவீனமுற்ற இராணுவ வீரர்களுக்கு நிவாரணம்
Posted in இலங்கை செய்திகள்

வெள்ளத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு நிவாரணம் வழங்குமாறு ரணில் உத்தரவு

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக வெள்ளத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு…

Continue Reading... வெள்ளத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு நிவாரணம் வழங்குமாறு ரணில் உத்தரவு
Posted in இலங்கை செய்திகள்

தனிமைப்படுத்தப்பட்டிருக்கும் பிரதேசங்களில் வாழும் குடும்பங்களுக்கு நிவாரணம்

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக தனிமைப்படுத்தப்பட்டிருக்கும் பிரதேசங்களில் வாழும்…

Continue Reading... தனிமைப்படுத்தப்பட்டிருக்கும் பிரதேசங்களில் வாழும் குடும்பங்களுக்கு நிவாரணம்
Posted in இலங்கை செய்திகள்

நிவாரணம் வழங்குவதற்கு அரசாங்கம் நடவடிக்கை

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக நிவாரணம் வழங்குவதற்கு அரசாங்கம்…

Continue Reading... நிவாரணம் வழங்குவதற்கு அரசாங்கம் நடவடிக்கை