சீனாவில் பாரிய நில நடுக்கம் டில்லி பாகிஸ்தான் வரை அதிர்வு
Posted in YouTube Tamil News உலக செய்திகள்

சீனாவில் பாரிய நில நடுக்கம் டில்லி பாகிஸ்தான் வரை அதிர்வு

,

Continue Reading... சீனாவில் பாரிய நில நடுக்கம் டில்லி பாகிஸ்தான் வரை அதிர்வு
பாகிஸ்தானில் நில நடுக்கம் 20 பேர் பலி வீழ்ந்த லாரிகள்
Posted in உலக செய்திகள்

பாகிஸ்தானில் நில நடுக்கம் 20 பேர் பலி வீழ்ந்த லாரிகள்

,

Continue Reading... பாகிஸ்தானில் நில நடுக்கம் 20 பேர் பலி வீழ்ந்த லாரிகள்
வெல்லவாய பகுதியில் மீண்டும் நிலநடுக்கம்
Posted in இலங்கை செய்திகள்

புத்தள பிரதேசத்தில் கடும் நில நடுக்கம் |இலங்கை செய்திகள்

,

Continue Reading... புத்தள பிரதேசத்தில் கடும் நில நடுக்கம் |இலங்கை செய்திகள்
இந்தோனேசியாவில் பாரிய நிலநடுக்கம்
Posted in உலக செய்திகள்

இந்தோனேசியாவில் பாரிய நிலநடுக்கம்

,

Continue Reading... இந்தோனேசியாவில் பாரிய நிலநடுக்கம்
இந்தோனேசியாவில் நிலநடுக்கம் 162 பேர் காயம்
Posted in உலக செய்திகள்

ஈரானில் பாரிய நில நடுக்கம் 816 பேர் காயம்

,

Continue Reading... ஈரானில் பாரிய நில நடுக்கம் 816 பேர் காயம்
Posted in உலக செய்திகள்

ஆப்கானிஸ்தானில் பாரிய நில நடுக்கம் 1000 பேர் மரணம்

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக ஆப்கானிஸ்தானில் பாரிய நில…

Continue Reading... ஆப்கானிஸ்தானில் பாரிய நில நடுக்கம் 1000 பேர் மரணம்
Posted in இலங்கை செய்திகள்

நில நடுக்கம் – இலங்கைக்கு பாதிப்பு இல்லை

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக நில நடுக்கம் –…

Continue Reading... நில நடுக்கம் – இலங்கைக்கு பாதிப்பு இல்லை
Posted in உலக செய்திகள்

சீனாவில் பாரிய நில நடுக்கம் – மக்கள் ஓட்டம்

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக சீனாவில் பாரிய நில…

Continue Reading... சீனாவில் பாரிய நில நடுக்கம் – மக்கள் ஓட்டம்
Posted in Uncategorized

துருக்கியில் பாரிய நில நடுக்கம்

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக துருக்கியில் பாரிய நில…

Continue Reading... துருக்கியில் பாரிய நில நடுக்கம்
Posted in Uncategorized

அந்தமானில் நில நடுக்கம் -சுனாமி தவிர்ப்பு

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக அந்தமானில் நில நடுக்கம்…

Continue Reading... அந்தமானில் நில நடுக்கம் -சுனாமி தவிர்ப்பு
Posted in Uncategorized

ஆப்காணில் பாரிய நில நடுக்கம் – பலரை காணவில்லை

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக ஆப்காணில் பாரிய நில…

Continue Reading... ஆப்காணில் பாரிய நில நடுக்கம் – பலரை காணவில்லை
Posted in Uncategorized

பாரிய நில நடுக்கம் இடிந்து வீழ்ந்த வீடுகள் – அணு உலைக்கு சேதமா ..?

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக பாரிய நில நடுக்கம்…

Continue Reading... பாரிய நில நடுக்கம் இடிந்து வீழ்ந்த வீடுகள் – அணு உலைக்கு சேதமா ..?
Posted in Uncategorized

இலங்கை நுவரெலியாவில் நில நடுக்கம்

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக இலங்கை நுவரெலியாவில் நில…

Continue Reading... இலங்கை நுவரெலியாவில் நில நடுக்கம்
Posted in இலங்கை செய்திகள்

இலங்கையில் நில நடுக்கம் – குலுங்கிய வீடுகள்

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக வலப்பனை பிரதேசத்தை அண்மித்த…

Continue Reading... இலங்கையில் நில நடுக்கம் – குலுங்கிய வீடுகள்
Posted in இலங்கை செய்திகள்

கண்டியில் நில நடுக்கம் – பீதியில் மக்கள்

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக கண்டியில் நிலநடுக்கம் –…

Continue Reading... கண்டியில் நில நடுக்கம் – பீதியில் மக்கள்
Posted in உலக செய்திகள்

பாரிய நில நடுக்கம் – குலுங்கிய வீடுகள்

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக பாரிய நில நடுக்கம்…

Continue Reading... பாரிய நில நடுக்கம் – குலுங்கிய வீடுகள்
Posted in உலக செய்திகள்

பிலிப்பைன்ஸ் நாட்டில் பாரிய நில நடுக்கம்

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக பிலிப்பைன்ஸ் நாட்டில் பாரிய…

Continue Reading... பிலிப்பைன்ஸ் நாட்டில் பாரிய நில நடுக்கம்
Posted in உலக செய்திகள்

பப்புவா நியூ கினியாவில் பயங்கர நிலநடுக்கம்

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக பப்புவா நியூ கினியாவில்…

Continue Reading... பப்புவா நியூ கினியாவில் பயங்கர நிலநடுக்கம்