உறவுகளை நினைவுகூருவதற்கு அனைவருக்கும் உரிமையுண்டு
Posted in இலங்கை செய்திகள்

உறவுகளை நினைவுகூருவதற்கு அனைவருக்கும் உரிமையுண்டு

,

Continue Reading... உறவுகளை நினைவுகூருவதற்கு அனைவருக்கும் உரிமையுண்டு
Posted in இலங்கை செய்திகள்

ஆர்மேனிய ஜனாதிபதி வழங்கும் முள்ளிவாய்க்கால் நினைவுப்பேருரை ! – நாடுகடந்த தமிழீழ அரசாங்கம்

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக ஆர்மேனிய ஜனாதிபதி வழங்கும்…

Continue Reading... ஆர்மேனிய ஜனாதிபதி வழங்கும் முள்ளிவாய்க்கால் நினைவுப்பேருரை ! – நாடுகடந்த தமிழீழ அரசாங்கம்