இலங்கைக்கு வருகிறார் ஜப்பான் நிதியமைச்சர்
Posted in இலங்கை செய்திகள் எதிரி செய்திகள் எதிரி நியூஸ்

இலங்கைக்கு வருகிறார் ஜப்பான் நிதியமைச்சர்

,

Continue Reading... இலங்கைக்கு வருகிறார் ஜப்பான் நிதியமைச்சர்
Posted in உலக செய்திகள் பிரித்தானிய செய்தி

பிரிட்டன் பிரதமராக துடிக்கும் இந்தியா ரிஷி சுனக்கை இலக்கு வைத்து தாக்கும் ஊடகங்கள்

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக பிரிட்டன் பிரதமராக துடிக்கும்…

Continue Reading... பிரிட்டன் பிரதமராக துடிக்கும் இந்தியா ரிஷி சுனக்கை இலக்கு வைத்து தாக்கும் ஊடகங்கள்
Posted in இலங்கை செய்திகள்

கொரனோ தொற்றுக்கு உள்ளான பசில் – பராளுமன்றம் வந்தார்

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக கொரனோ தொற்றுக்கு உள்ளான…

Continue Reading... கொரனோ தொற்றுக்கு உள்ளான பசில் – பராளுமன்றம் வந்தார்
Posted in இலங்கை செய்திகள்

புதிய நிதி அமைச்சர் அலி சப்ரி 24 மணித்தியாலத்தில் பதவி விலகல்

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக புதிய நிதி அமைச்சர்…

Continue Reading... புதிய நிதி அமைச்சர் அலி சப்ரி 24 மணித்தியாலத்தில் பதவி விலகல்