மழை வெள்ளதில் மூழ்கிய நாடு
Posted in உலக செய்திகள்

மழை வெள்ளதில் மூழ்கிய நாடு

,

Continue Reading... மழை வெள்ளதில் மூழ்கிய நாடு
பயங்கரவாதிகள் விடுதலை புலிகள் சஜித் பிரமேதாசா முழக்கம்
Posted in இலங்கை செய்திகள்

இந்நாடு அனைவருக்கும் சொந்தமானது எதிர்க்கட்சித் தலைவர்

,

Continue Reading... இந்நாடு அனைவருக்கும் சொந்தமானது எதிர்க்கட்சித் தலைவர்
நாடு கடத்தப்பட்டவர்களை மீள அழையுங்கள்
Posted in இலங்கை செய்திகள்

நாடு கடத்தப்பட்டவர்களை மீள அழையுங்கள்

,

Continue Reading... நாடு கடத்தப்பட்டவர்களை மீள அழையுங்கள்
7 நாடுகளுக்கு இலவச வீசா நிபந்தனைகள் இதோ
Posted in இலங்கை செய்திகள்

7 நாடுகளுக்கு இலவச வீசா நிபந்தனைகள் இதோ

,

Continue Reading... 7 நாடுகளுக்கு இலவச வீசா நிபந்தனைகள் இதோ
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

இப்போ ஏன் அழுகிறாய் ..?

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக இப்போ ஏன் அழுகிறாய்…

Continue Reading... இப்போ ஏன் அழுகிறாய் ..?