146நாடுகள் பாலஸ்தீன தனிநாட்டுக்கு ஆதரவு
Posted in இஸ்ரேல் பாலஸ்தீன போர் செய்திகள் உலக செய்திகள் உளவு செய்திகள்

146நாடுகள் பாலஸ்தீன தனிநாட்டுக்கு ஆதரவு

,

Continue Reading... 146நாடுகள் பாலஸ்தீன தனிநாட்டுக்கு ஆதரவு
ஈரானால் ஆபத்து தாக்க தயராகும் நாடுகள்
Posted in உலக செய்திகள் உளவு செய்திகள்

ஈரானால் ஆபத்து தாக்க தயராகும் நாடுகள்

,

Continue Reading... ஈரானால் ஆபத்து தாக்க தயராகும் நாடுகள்
ஏவுகணைகள் குவிப்பு பதட்டமாகும் நாடுகள்
Posted in உலக செய்திகள் உளவு செய்திகள்

ஏவுகணைகள் குவிப்பு பதட்டமாகும் நாடுகள்

,

Continue Reading... ஏவுகணைகள் குவிப்பு பதட்டமாகும் நாடுகள்
Posted in Uncategorized

இலங்கையை போல 12 நாடுகள் திவாலாகும் நிலை திணறும் அரசுகள்

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக இலங்கையை போல 12…

Continue Reading... இலங்கையை போல 12 நாடுகள் திவாலாகும் நிலை திணறும் அரசுகள்
Posted in இலங்கை செய்திகள்

வெளிநாட்டில் இருந்து இலங்கை வருவதற்கு 59,419 பேர் காத்திருப்பு

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக வெளிநாட்டில் இருந்து இலங்கை…

Continue Reading... வெளிநாட்டில் இருந்து இலங்கை வருவதற்கு 59,419 பேர் காத்திருப்பு