Posted in இலங்கை செய்திகள்

தெஹிவளை சூவில் 38 விலங்குகள் கொரானாவுக்கு மரணம்

தெஹிவளை சூவில் 38 விலங்குகள் கொரானாவுக்கு மரணம் இலங்கையில் பரவி வரும் கொரனோ…

Continue Reading... தெஹிவளை சூவில் 38 விலங்குகள் கொரானாவுக்கு மரணம்