தாடியால் வண்டியை இழுத்து உலக சாதனை படைத்த தமிழன்
Posted in இலங்கை செய்திகள்

தாடியால் வண்டியை இழுத்து உலக சாதனை படைத்த தமிழன்

,

Continue Reading... தாடியால் வண்டியை இழுத்து உலக சாதனை படைத்த தமிழன்
Posted in வினோத வீடுப்பு

சோமாலியாவில் சிக்கிய தமிழன் பதற வைக்கும் பயங்கரம்

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக சோமாலியாவில் சிக்கிய தமிழன்…

Continue Reading... சோமாலியாவில் சிக்கிய தமிழன் பதற வைக்கும் பயங்கரம்
Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

தமிழன் அழிந்த நாள் ….!

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக தமிழன் அழிந்த நாள்…

Continue Reading... தமிழன் அழிந்த நாள் ….!