சிரியா இராணுவம் வேட்டை இருபது முகமக்கள் அழிப்பு
Posted in உலக செய்திகள்

சிரியா இராணுவம் வேட்டை இருபது முகாம்கள் அழிப்பு

,

Continue Reading... சிரியா இராணுவம் வேட்டை இருபது முகாம்கள் அழிப்பு
இஸ்ரேல் ஏவுகணைகளை சுட்டு வீழ்த்திய சிரியா இராணுவம்
Posted in உலக செய்திகள்

இஸ்ரேல் ஏவுகணைகளை சுட்டு வீழ்த்திய சிரியா இராணுவம்

,

Continue Reading... இஸ்ரேல் ஏவுகணைகளை சுட்டு வீழ்த்திய சிரியா இராணுவம்
இஸ்ரேல் ஏவுகணைகளை சுட்டு வீழ்த்திய சிரியா இராணுவம்
Posted in உளவு செய்திகள்

இஸ்ரேல் ஏவுகணைகளை சுட்டு வீழ்த்திய சிரியா இராணுவம்

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக இஸ்ரேல் ஏவுகணைகளை சுட்டு…

Continue Reading... இஸ்ரேல் ஏவுகணைகளை சுட்டு வீழ்த்திய சிரியா இராணுவம்
இஸ்ரேல் ஏவுகணைகளை சுட்டு வீழ்த்திய சிரியா இராணுவம்
Posted in உலக செய்திகள்

இஸ்ரேல் ஏவுகணைகளை சுட்டு வீழ்த்திய சிரியா இராணுவம்

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக இஸ்ரேல் ஏவுகணைகளை சுட்டு…

Continue Reading... இஸ்ரேல் ஏவுகணைகளை சுட்டு வீழ்த்திய சிரியா இராணுவம்
சிரியா இராணுவ நிலைகள் மீது துருக்கி விமானங்கள் தாக்குதல்
Posted in Uncategorized

சிரியா இராணுவ நிலைகள் மீது துருக்கி விமானங்கள் தாக்குதல்

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக சிரியா இராணுவ நிலைகள்…

Continue Reading... சிரியா இராணுவ நிலைகள் மீது துருக்கி விமானங்கள் தாக்குதல்
Posted in Uncategorized

ரசியா போர்முனையில் சிரியா இராணுவம் – உளவுத்துறை எச்சரிக்கை

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக ரசியா போர்முனையில் சிரியா…

Continue Reading... ரசியா போர்முனையில் சிரியா இராணுவம் – உளவுத்துறை எச்சரிக்கை