Posted in வன்னி மைந்தன் கவிதைகள்

சிதறும் பகை

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக சிதறும் பகை தோளில்…

Continue Reading... சிதறும் பகை