இராணுவ முகாமிற்குள் குண்டு
Posted in இலங்கை செய்திகள் உளவு செய்திகள்

இராணுவ முகாமிற்குள் குண்டு – தயாராகும் கோட்டா படை

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக இராணுவ முகாமிற்குள் குண்டு…

Continue Reading... இராணுவ முகாமிற்குள் குண்டு – தயாராகும் கோட்டா படை
Posted in இலங்கை செய்திகள்

தமிழன் அழிந்த நாளில் -வெள்ளத்தில் மிதக்கும் சிங்கள பகுதிகள்

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக தமிழன் அழிந்த நாளில்…

Continue Reading... தமிழன் அழிந்த நாளில் -வெள்ளத்தில் மிதக்கும் சிங்கள பகுதிகள்