இந்தியா மீனவர்கள் 7 பேர் சிங்கள கடற்படையால் கைது
Posted in இலங்கை செய்திகள்

இந்தியா மீனவர்கள் 7 பேர் சிங்கள கடற்படையால் கைது

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக இந்தியா மீனவர்கள் 7…

Continue Reading... இந்தியா மீனவர்கள் 7 பேர் சிங்கள கடற்படையால் கைது
Posted in இலங்கை செய்திகள்

இந்தியா மீனவர்கள் 8 பேர் சிங்கள கடற்படையால் கைது

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக இந்தியா மீனவர்கள் 8…

Continue Reading... இந்தியா மீனவர்கள் 8 பேர் சிங்கள கடற்படையால் கைது
Posted in இலங்கை செய்திகள்

சிங்கள கடற்படையால் 11 தமிழக மீனவர்கள் கைது

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக சிங்கள கடற்படையால் 11…

Continue Reading... சிங்கள கடற்படையால் 11 தமிழக மீனவர்கள் கைது