சிகரெட்டை வீதியில் எறிந்த பெண்ணுக்கு 1500 தண்டம்
Posted in இலங்கை செய்திகள்

சிகரெட்டின் விலை உயர்வு

,

Continue Reading... சிகரெட்டின் விலை உயர்வு
Posted in இலங்கை செய்திகள்

சிகரெட் தர மறுத்த கடை உரிமையாளரை அடித்து கொன்ற கும்பல்

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக சிகரெட் தர மறுத்த…

Continue Reading... சிகரெட் தர மறுத்த கடை உரிமையாளரை அடித்து கொன்ற கும்பல்
Posted in Uncategorized

200 , மில்லியன் ரூபா வெளிநாட்டு சிகரெட் -சிக்கிய 21 கொண்டேனர்

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக 200 ,மில்லியன் ரூபா…

Continue Reading... 200 , மில்லியன் ரூபா வெளிநாட்டு சிகரெட் -சிக்கிய 21 கொண்டேனர்