சரத் வீரசேகரவுக்கு எதிராக சட்டத்தரணிகள் போராட்டம்
Posted in இலங்கை செய்திகள்

சரத் வீரசேகரவுக்கு எதிராக சட்டத்தரணிகள் போராட்டம்

,

Continue Reading... சரத் வீரசேகரவுக்கு எதிராக சட்டத்தரணிகள் போராட்டம்
முல்லைத்தீவு நீதிபதி ஒரு மனநோயாளி சரத் வீரசேகர
Posted in இலங்கை செய்திகள்

முல்லைத்தீவு நீதிபதி ஒரு மனநோயாளி சரத் வீரசேகர

,

Continue Reading... முல்லைத்தீவு நீதிபதி ஒரு மனநோயாளி சரத் வீரசேகர
Posted in இலங்கை செய்திகள்

முடிந்தால் செய்து காட்டுங்கள் என சரத் வீரசேகரக்கு சவால் விட்ட செல்வம் அடைக்கலநாதன்!

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக முடிந்தால் செய்து காட்டுங்கள்…

Continue Reading... முடிந்தால் செய்து காட்டுங்கள் என சரத் வீரசேகரக்கு சவால் விட்ட செல்வம் அடைக்கலநாதன்!