தமிழரின் அடையாளம் சம்பந்தன் அவரின் இடத்துக்கு எவருமில்லை
Posted in இலங்கை செய்திகள்

தமிழரின் அடையாளம் சம்பந்தன் அவரின் இடத்துக்கு எவருமில்லை

,

Continue Reading... தமிழரின் அடையாளம் சம்பந்தன் அவரின் இடத்துக்கு எவருமில்லை
Posted in இலங்கை செய்திகள்

வெட்கம் கெட்ட சம்பந்தன் வெகுண்டு எழுகிறார்

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக வெட்கம் கெட்ட சம்பந்தன்…

Continue Reading... வெட்கம் கெட்ட சம்பந்தன் வெகுண்டு எழுகிறார்
Posted in Uncategorized

மகிந்தா தமிழ் கைக்கூலிகள் ,சம்பந்தன்,சுமந்திரன்,டக்கிளஸ்,கருணா,பிள்ளையான் வீடுகளை எரிக்க தமிழர் கோரிக்கை – வீடியோ

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக மகிந்தா தமிழ் கைக்கூலிகள்…

Continue Reading... மகிந்தா தமிழ் கைக்கூலிகள் ,சம்பந்தன்,சுமந்திரன்,டக்கிளஸ்,கருணா,பிள்ளையான் வீடுகளை எரிக்க தமிழர் கோரிக்கை – வீடியோ
Posted in இலங்கை செய்திகள்

20 ஆவது அரசியல் யாப்பு திருத்தம் நாட்டு மக்களின் இறையாண்மையை மீறுகின்றது – சம்பந்தன் கொதிப்பு

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக 20 ஆவது அரசியல்…

Continue Reading... 20 ஆவது அரசியல் யாப்பு திருத்தம் நாட்டு மக்களின் இறையாண்மையை மீறுகின்றது – சம்பந்தன் கொதிப்பு
Posted in இலங்கை செய்திகள்

புலிகள் பைத்தியக்காரர்கள் – சம்பந்தன் திமிர் பேச்சு – ஆயுத போராட்டம் பழைய கதையாம்

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக புலிகள் பைத்தியக்காரர்கள் –…

Continue Reading... புலிகள் பைத்தியக்காரர்கள் – சம்பந்தன் திமிர் பேச்சு – ஆயுத போராட்டம் பழைய கதையாம்