பட்ஜெட்டை சான்றுரைப்படுத்திய சபாநாயகர்
Posted in இலங்கை செய்திகள்

பட்ஜெட்டை சான்றுரைப்படுத்திய சபாநாயகர்

,

Continue Reading... பட்ஜெட்டை சான்றுரைப்படுத்திய சபாநாயகர்
கோப் குழு கூட்டங்கள் இடைநிறுத்தம் சபாநாயகர்
Posted in இலங்கை செய்திகள்

கோப் குழு கூட்டங்கள் இடைநிறுத்தம் சபாநாயகர்

,

Continue Reading... கோப் குழு கூட்டங்கள் இடைநிறுத்தம் சபாநாயகர்
அமெரிக்க பிரதிநிதிகள் சபையின் சபாநாயகர் பதவி நீக்கப்பட்டார்
Posted in இலங்கை செய்திகள்

அமெரிக்க பிரதிநிதிகள் சபையின் சபாநாயகர் பதவி நீக்கப்பட்டார்

,

Continue Reading... அமெரிக்க பிரதிநிதிகள் சபையின் சபாநாயகர் பதவி நீக்கப்பட்டார்
Posted in கொரனோ வைரஸ் மரண அறிவித்தல்

பிரான்சில் புலிகளின் முக்கியஸ்தர் மனைவி கொரனோவால் மரணம்-

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக பிரான்சில் புலிகளின் முக்கியஸ்தர்…

Continue Reading... பிரான்சில் புலிகளின் முக்கியஸ்தர் மனைவி கொரனோவால் மரணம்-