ஜனாதிபதி தேர்தலை ஒத்திவைக்க இடமில்லை
Posted in இலங்கை செய்திகள்

ஜனாதிபதி தேர்தலை ஒத்திவைக்க இடமில்லை

,

Continue Reading... ஜனாதிபதி தேர்தலை ஒத்திவைக்க இடமில்லை
சந்திரிக்கா இந்தியா தூதர் திடீர் சந்தித்து பேச்சு
Posted in இலங்கை செய்திகள்

சந்திரிக்கா இந்தியா தூதர் திடீர் சந்தித்து பேச்சு

,

Continue Reading... சந்திரிக்கா இந்தியா தூதர் திடீர் சந்தித்து பேச்சு
தமிழர் பிரச்சனைக்கு தீர்வு காணுங்கள் சந்திரிக்கா கோரிக்கை
Posted in இலங்கை செய்திகள்

சந்திரிக்காவுடன் கூட்டணி வைக்க தயாராகும் ரணில் கொதிக்கும் ராஜபக்சாக்கள்

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக சந்திரிக்காவுடன் கூட்டணி வைக்க…

Continue Reading... சந்திரிக்காவுடன் கூட்டணி வைக்க தயாராகும் ரணில் கொதிக்கும் ராஜபக்சாக்கள்
Posted in இலங்கை செய்திகள்

இலங்கை திருடப் பட்டுள்ளது – திருடர்களை விரட்டுக சந்திரிக்கா

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக இலங்கை திருடப் பட்டுள்ளது…

Continue Reading... இலங்கை திருடப் பட்டுள்ளது – திருடர்களை விரட்டுக சந்திரிக்கா
Posted in இலங்கை செய்திகள்

தமிழர்களை அடக்கி ஆள நினைப்பது நாட்டை பலவீன படுத்தும் சந்திரிக்கா

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக தமிழர்களை அடக்கி ஆள…

Continue Reading... தமிழர்களை அடக்கி ஆள நினைப்பது நாட்டை பலவீன படுத்தும் சந்திரிக்கா
Posted in Uncategorized

போராட்டம் நடத்தும் மக்களுக்கு சந்திரிக்கா பாராட்டு

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக போராட்டம் நடத்தும் மக்களுக்கு…

Continue Reading... போராட்டம் நடத்தும் மக்களுக்கு சந்திரிக்கா பாராட்டு
Posted in இலங்கை செய்திகள்

இலங்கையில் இராணுவ ஆட்சி ஏற்படலாம் – சந்திரிக்கா ஏச்சரிக்கை

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக இலங்கையில் இராணுவ ஆட்சி…

Continue Reading... இலங்கையில் இராணுவ ஆட்சி ஏற்படலாம் – சந்திரிக்கா ஏச்சரிக்கை
Posted in Uncategorized

களத்தில் குதித்த சந்திரிக்கா – தயாராகும் புதிய கூட்டணி

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக களத்தில் குதித்த சந்திரிக்கா…

Continue Reading... களத்தில் குதித்த சந்திரிக்கா – தயாராகும் புதிய கூட்டணி
Posted in இலங்கை செய்திகள்

மைத்திரியை தமது கட்சியில் இருந்து நீக்க வேண்டும் சந்திரிக்கா முழக்கம்

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக மைத்திரியை தமது கட்சியில்…

Continue Reading... மைத்திரியை தமது கட்சியில் இருந்து நீக்க வேண்டும் சந்திரிக்கா முழக்கம்
Posted in இலங்கை செய்திகள்

இது எப்படி நடந்தது சந்திரிக்கா சொல்லுறாங்க

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக இது எப்படி நடந்தது…

Continue Reading... இது எப்படி நடந்தது சந்திரிக்கா சொல்லுறாங்க
Posted in இலங்கை செய்திகள்

சீனாவின் ஆதிக்கத்தில் இலங்கை – சந்திரிக்கா குமுறல்

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக இலங்கையில் சீனாவின் அத்துமீறல்…

Continue Reading... சீனாவின் ஆதிக்கத்தில் இலங்கை – சந்திரிக்கா குமுறல்
Posted in இலங்கை செய்திகள்

ஶ்ரீ லங்கா சுதந்திர கட்சியின் அழிவிற்கு மைத்திரியை காரணம் – சந்திரிக்கா தாக்கு

ஶ்ரீ லங்கா சுதந்திர கட்சியின் அழிவிற்கு மைத்திரியை காரணம் – சந்திரிக்கா தாக்கு…

Continue Reading... ஶ்ரீ லங்கா சுதந்திர கட்சியின் அழிவிற்கு மைத்திரியை காரணம் – சந்திரிக்கா தாக்கு
Posted in இலங்கை செய்திகள்

சுதந்திர கட்சியின் மத்திய குழு கூடியது – சந்திரிக்காவிற்கு ஆப்பு ..?

சுதந்திர கட்சியின் மத்திய குழு கூடியது – சந்திரிக்காவிற்கு ஆப்பு ..? எமது…

Continue Reading... சுதந்திர கட்சியின் மத்திய குழு கூடியது – சந்திரிக்காவிற்கு ஆப்பு ..?