தமிழர் பிரச்சனைக்கு தீர்வு காணுங்கள் சந்திரிக்கா கோரிக்கை
Posted in இலங்கை செய்திகள்

சந்திரிக்காவுடன் கூட்டணி வைக்க தயாராகும் ரணில் கொதிக்கும் ராஜபக்சாக்கள்

சந்திரிக்காவுடன் கூட்டணி வைக்க தயாராகும் ரணில் கொதிக்கும் ராஜபக்சாக்கள் இலங்கையில் ஆளும் ஜனாதிபதி…

Continue Reading... சந்திரிக்காவுடன் கூட்டணி வைக்க தயாராகும் ரணில் கொதிக்கும் ராஜபக்சாக்கள்
Posted in இலங்கை செய்திகள் கொழும்பு

இலங்கை திருடப் பட்டுள்ளது – திருடர்களை விரட்டுக சந்திரிக்கா

இலங்கை திருடப் பட்டுள்ளது – திருடர்களை விரட்டுக சந்திரிக்கா இலங்கை திருட பட்டுள்ளது…

Continue Reading... இலங்கை திருடப் பட்டுள்ளது – திருடர்களை விரட்டுக சந்திரிக்கா
Posted in இலங்கை செய்திகள் கொழும்பு

தமிழர்களை அடக்கி ஆள நினைப்பது நாட்டை பலவீன படுத்தும் சந்திரிக்கா

தமிழர்களை அடக்கி ஆள நினைப்பது நாட்டை பலவீன படுத்தும் சந்திரிக்கா தமிழர்களை அடக்கி…

Continue Reading... தமிழர்களை அடக்கி ஆள நினைப்பது நாட்டை பலவீன படுத்தும் சந்திரிக்கா
Posted in இலங்கை செய்திகள் பர பரப்பு செய்தி

போராட்டம் நடத்தும் மக்களுக்கு சந்திரிக்கா பாராட்டு

போராட்டம் நடத்தும் மக்களுக்கு சந்திரிக்கா பாராட்டு இலங்கையில் ராஜபக்ச குடும்ப ஆட்சிக்கு எதிராக…

Continue Reading... போராட்டம் நடத்தும் மக்களுக்கு சந்திரிக்கா பாராட்டு
Posted in இலங்கை செய்திகள்

இலங்கையில் இராணுவ ஆட்சி ஏற்படலாம் – சந்திரிக்கா ஏச்சரிக்கை

இலங்கையில் இராணுவ ஆட்சி ஏற்படலாம் – சந்திரிக்கா ஏச்சரிக்கை இலங்கையில் ஆளும் அரசுக்கு…

Continue Reading... இலங்கையில் இராணுவ ஆட்சி ஏற்படலாம் – சந்திரிக்கா ஏச்சரிக்கை
Posted in கலக்கல் செய்தி பர பரப்பு செய்தி

களத்தில் குதித்த சந்திரிக்கா – தயாராகும் புதிய கூட்டணி

களத்தில் குதித்த சந்திரிக்கா – தயாராகும் புதிய கூட்டணி இலங்கையில் சந்திரிக்கா வந்திருக்கா…

Continue Reading... களத்தில் குதித்த சந்திரிக்கா – தயாராகும் புதிய கூட்டணி
Posted in இலங்கை செய்திகள்

மைத்திரியை தமது கட்சியில் இருந்து நீக்க வேண்டும் சந்திரிக்கா முழக்கம்

மைத்திரியை தமது கட்சியில் இருந்து நீக்க வேண்டும் சந்திரிக்கா முழக்கம் ரீ லங்கா…

Continue Reading... மைத்திரியை தமது கட்சியில் இருந்து நீக்க வேண்டும் சந்திரிக்கா முழக்கம்
Posted in இலங்கை செய்திகள்

இது எப்படி நடந்தது சந்திரிக்கா சொல்லுறாங்க

இது எப்படி நடந்தது சந்திரிக்கா சொல்லுறாங்க 17ஆம் திகதி பட்டமளிப்பு விழாவில் மாணவர்கள்…

Continue Reading... இது எப்படி நடந்தது சந்திரிக்கா சொல்லுறாங்க
Posted in இலங்கை செய்திகள்

சீனாவின் ஆதிக்கத்தில் இலங்கை – சந்திரிக்கா குமுறல்

இலங்கையில் சீனாவின் அத்துமீறல் – சந்திரிக்கா குமுறல் – கொதிக்கும் இந்தியா ஆட்சி…

Continue Reading... சீனாவின் ஆதிக்கத்தில் இலங்கை – சந்திரிக்கா குமுறல்
Posted in இலங்கை செய்திகள்

ஶ்ரீ லங்கா சுதந்திர கட்சியின் அழிவிற்கு மைத்திரியை காரணம் – சந்திரிக்கா தாக்கு

ஶ்ரீ லங்கா சுதந்திர கட்சியின் அழிவிற்கு மைத்திரியை காரணம் – சந்திரிக்கா தாக்கு…

Continue Reading... ஶ்ரீ லங்கா சுதந்திர கட்சியின் அழிவிற்கு மைத்திரியை காரணம் – சந்திரிக்கா தாக்கு
Posted in இலங்கை செய்திகள்

சுதந்திர கட்சியின் மத்திய குழு கூடியது – சந்திரிக்காவிற்கு ஆப்பு ..?

சுதந்திர கட்சியின் மத்திய குழு கூடியது – சந்திரிக்காவிற்கு ஆப்பு ..? இலங்கையில்…

Continue Reading... சுதந்திர கட்சியின் மத்திய குழு கூடியது – சந்திரிக்காவிற்கு ஆப்பு ..?