சஜித்துடன் நோர்வே தூதுவர் சந்திப்பு
Posted in இலங்கை செய்திகள்

சஜித்துடன் நோர்வே தூதுவர் சந்திப்பு

,

Continue Reading... சஜித்துடன் நோர்வே தூதுவர் சந்திப்பு
Posted in இலங்கை செய்திகள்

சமந்தா பவர் ரணில் விக்கிரமசிங்கா சந்திப்பு

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக சமந்தா பவர் ரணில்…

Continue Reading... சமந்தா பவர் ரணில் விக்கிரமசிங்கா சந்திப்பு
Posted in உலக செய்திகள்

துருக்கியில் ரஷ்ய பாதுகாப்பு அமைச்சர் முக்கிய சந்திப்பு

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக துருக்கியில் ரஷ்ய பாதுகாப்பு…

Continue Reading... துருக்கியில் ரஷ்ய பாதுகாப்பு அமைச்சர் முக்கிய சந்திப்பு
Posted in இலங்கை செய்திகள்

ரணிலுடன் கட்சி தலைவர்கள் சந்திப்பு

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக ரணிலுடன் கட்சி தலைவர்கள்…

Continue Reading... ரணிலுடன் கட்சி தலைவர்கள் சந்திப்பு
Posted in சினிமா

அஜித்-ரஜினி சந்திப்பு உண்மையா

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக அஜித்-ரஜினி சந்திப்பு உண்மையா…

Continue Reading... அஜித்-ரஜினி சந்திப்பு உண்மையா
Posted in Uncategorized

அமெரிக்கா தூதர்-காணாமல் ஆக்கப்பட்டோர் சந்திப்பு

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக அமெரிக்கா தூதர்-காணாமல் ஆக்கப்பட்டோர்…

Continue Reading... அமெரிக்கா தூதர்-காணாமல் ஆக்கப்பட்டோர் சந்திப்பு
Posted in இலங்கை செய்திகள்

அமெரிக்க தூதுவர் – பிரதமர் மகிந்தவுக்கு இடையில் சந்திப்பு

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக அமெரிக்க தூதுவர் –…

Continue Reading... அமெரிக்க தூதுவர் – பிரதமர் மகிந்தவுக்கு இடையில் சந்திப்பு