திவ்யா சத்யராஜ்
Posted in சினிமா

25 நடிகைகளை கல்யாணாம் செய்துள்ளேன் சத்யராஜ்

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக 25 நடிகைகளை கல்யாணாம்…

Continue Reading... 25 நடிகைகளை கல்யாணாம் செய்துள்ளேன் சத்யராஜ்
Posted in சினிமா

தடுப்பூசி போட்டுக் கொள்ளுங்கள் – நடிகர் சத்யராஜ் வேண்டுகோள் video

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக தடுப்பூசி போட்டுக் கொள்ளுங்கள்…

Continue Reading... தடுப்பூசி போட்டுக் கொள்ளுங்கள் – நடிகர் சத்யராஜ் வேண்டுகோள் video
Posted in சினிமா

ஏழை மக்கள் குழந்தைகள் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் – சத்யராஜ் மகள்

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக ஏழை மக்கள் குழந்தைகள்…

Continue Reading... ஏழை மக்கள் குழந்தைகள் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் – சத்யராஜ் மகள்