பருத்தித்துறையில் இளைஞன் ஒருவரின் சடலம் மீட்பு
Posted in இலங்கை செய்திகள்

ஹோட்டல் அறையில் இரண்டு சடலங்கள் மீட்பு

,

Continue Reading... ஹோட்டல் அறையில் இரண்டு சடலங்கள் மீட்பு
பருத்தித்துறையில் இளைஞன் ஒருவரின் சடலம் மீட்பு
Posted in இலங்கை செய்திகள்

அடையாளம் தெரியாத 2 ஆண்களின் சடலங்கள் மீட்பு

,

Continue Reading... அடையாளம் தெரியாத 2 ஆண்களின் சடலங்கள் மீட்பு
சடலங்கள் மீது ஏறி ஓடும் இஸ்ரேல் வாகனங்கள்
Posted in உலக செய்திகள்

சடலங்கள் மீது ஏறி ஓடும் இஸ்ரேல் வாகனங்கள்

.

Continue Reading... சடலங்கள் மீது ஏறி ஓடும் இஸ்ரேல் வாகனங்கள்
சடலங்களால் நிரம்பி வழியும் காசா மருத்துவமனை
Posted in இஸ்ரேல் பாலஸ்தீன போர் செய்திகள் உலக செய்திகள் உளவு செய்திகள்

சடலங்களால் நிரம்பி வழியும் காசா மருத்துவமனை

,

Continue Reading... சடலங்களால் நிரம்பி வழியும் காசா மருத்துவமனை
பருத்தித்துறையில் இளைஞன் ஒருவரின் சடலம் மீட்பு
Posted in இலங்கை செய்திகள்

இலங்கையை மிரட்டும் மர்ம கொலைகள் மிதக்கும் சடலங்கள்

,

Continue Reading... இலங்கையை மிரட்டும் மர்ம கொலைகள் மிதக்கும் சடலங்கள்
புதைகுழி மேல் இராணுவ முகாம் 1000 சடலங்கள் மேல் விகாரைரவிகரன் திடுக்கிடும் தகவல் video
Posted in உளவு செய்திகள்

புதைகுழி மேல் இராணுவ முகாம் 1000 சடலங்கள் மேல் விகாரை ரவிகரன் திடுக்கிடும் தகவல் video

,

Continue Reading... புதைகுழி மேல் இராணுவ முகாம் 1000 சடலங்கள் மேல் விகாரை ரவிகரன் திடுக்கிடும் தகவல் video
மருத்துவமனை கூரையில் 200 சடலங்கள் விற்கப்பட்ட மனித பாகங்கள்
Posted in Uncategorized

மருத்துவமனை கூரையில் 200 சடலங்கள் விற்கப்பட்ட மனித பாகங்கள்

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக மருத்துவமனை கூரையில் 200…

Continue Reading... மருத்துவமனை கூரையில் 200 சடலங்கள் விற்கப்பட்ட மனித பாகங்கள்
Posted in உலக செய்திகள்

அமெரிக்காவில் நான்கு சடலங்கள் மீட்பு

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக அமெரிக்காவில் நான்கு சடலங்கள்…

Continue Reading... அமெரிக்காவில் நான்கு சடலங்கள் மீட்பு
Posted in Uncategorized

உக்கிரேன் தலைநகர் அருகில் 10 புதைகுழிகள் கண்டு பிடிப்பு – 418 சடலங்கள் மீட்பு

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக உக்கிரேன் தலைநகர் அருகில்…

Continue Reading... உக்கிரேன் தலைநகர் அருகில் 10 புதைகுழிகள் கண்டு பிடிப்பு – 418 சடலங்கள் மீட்பு
Posted in Uncategorized

சீனாவில் இடிந்து வீழ்ந்ந்த கட்டிடம் – 53 பேர் மரணம்

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக சீனாவில் இடிந்து வீழ்ந்ந்த…

Continue Reading... சீனாவில் இடிந்து வீழ்ந்ந்த கட்டிடம் – 53 பேர் மரணம்
Posted in இலங்கை செய்திகள்

இலங்கையில் கிணறுகளில் மிதக்கும் மனித சடலங்கள்

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக இலங்கையில் கிணறுகளில் மிதக்கும்…

Continue Reading... இலங்கையில் கிணறுகளில் மிதக்கும் மனித சடலங்கள்
Posted in முக்கிய செய்திகள்

கடலில் மிதக்கும் மனித சடலங்கள்- பீதியில் மக்கள் video

எமது வாட்சாப்பில் இணைய அழுத்துங்க எமது வைபரில் இணைக கடலில் மிதக்கும் மனித…

Continue Reading... கடலில் மிதக்கும் மனித சடலங்கள்- பீதியில் மக்கள் video